SR5LW

SR5LW 1298.100 MHz FM ***WYŁĄCZONY***
Urządzenie:

Antena
8x 1/2 fali
Wysokość zainstalowania anteny:
265m nad poziomem terenu / 365m n.p.m.