SR5KP

SR5KP 29.680 / 438.200 MHz FM
Urządzenie:

Antena
1/2 fali
Wysokość zainstalowania anteny:
265m nad poziomem terenu / 365m n.p.m.

SR5KP